RS - jelen

Sajátos célunk-az egyetemes célon belül-az, hogy ideáinkat felszínre hozzuk, megvalósítsuk.
Teremtő ideálok akkumulálják az élet és a fejlődés energiáját.
Valamiért hevülni, törekedni kell mindenkinek.

Rumán Sándornál ez az idea az Univerzum Jel. A 2006-ban megalkotott - a jin-jang jel és a peace jel gondolatait is magába foglaló- Univerzum Jel üzenet a globalizálódó világnak: "a négy őselem energiáit és a saját -fizikai, pszichikai, spirituális- energiáit megújítani képes ember teremthet csak békét."

Az Univerzum Jel az alábbi munkákban szerepel:
-Universum made in Pax márka / védjegy, bejegyezve: Magyarországon, EU-ban, Egyesült Arab Emirátusban, USA-ban,
-Money of the Universe/ béke érem sorozat/ ennek 0001-es első példányát Obama elnök kapta,
-One Universum szoborterv,
-Univerzum város, a Világ Energia Központjáról készített látványkoncepciók

Az UNIVERSUM made in PAX márka, formavilág és életérzés kifejezi mindazt, amitől a dolgok újra jól mehetnek: a békét, az egységet, az egyensúlyt, a természettisztelet, az emberszeretetet, a teremtéstisztelet.

A márkajel grafikáját a természet alkotta!

Grafikus jele a természetből, az univerzumból átvett rajzolat, a kicsiben és nagyban ismétlődő motívumokban található: a csillagok mozgásának rajzolatában, a dns spiráljában, vagy a sejtosztódás látványában.

A márkajel direkt jelentése!

A grafikus jel a Négy Őselem energiájának: a Tűz, a Víz, a Levegő, és a Föld energiájának és az Ember megújító energiájának a jele.

Így az UNIVERSUM made in PAX-ról elmondhatjuk: a világ aktuális védjegye!

Jelmondata: Legyen Energiád Megújulni!